marți, 13 decembrie 2011

Noi colinde pentru copii, cu foi de repertoriu realizate manual

O ediţie de anul trecut a emisiunii Muguri de lumină ne oferă o serie de colinde foarte frumoase care pot fi cântate de copii:Mulţumiri doamnei profesoare Marieta Fârtat (Şcoala nr. 24 din Bucureşti)!

[later edit]

Florile dalbe pe video.crestinortodox.roMarut margaritar pe video.crestinortodox.roIn varful a noua meri pe video.crestinortodox.ro


 Versuri de colinde

Naşterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii lumina cunoştinţei;
că întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
de la stea s-au învăţat să se închine, Ţie, Soarelui dreptăţii
şi să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de Sus,
Doamne, slavă Ţie!

Fecioara astăzi pre Cel mai presus de fiinţă naşte
şi pământul peştera Celui neapropiat aduce,
îngerii cu păstorii slavoslovesc
şi magii cu steaua călătoresc
că pentru noi S-a născut Prunc tânăr,
Dumnezeu cel mai-nainte de veci!


Steaua sus răsare
Steaua sus răsare
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte
Magilor vesteşte.

Că astăzi Curata
Preanevinovata,
Fecioara Maria
Naşte pe Mesia.
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră,
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază.

Şi dacă porniră,
Îndată-L găsiră
La Dânsul intrară
Şi se închinară.

Cu daruri gătite
Lui Hristos menite
Luând fiecare
Bucurie mare.

Care bucurie
Şi aici să fie,
De la tinereţe
Pân’la bătrânețe.


Vine ziua de Crăciun (Asta-i seara de Crăciun)

Vine ziua de Crăciun
(Asta-i seara de Crăciun)
Să te veseleşti om bun;
Naşterea cu bucurie,
La mulţi ani cu veselie.

Bucură-te Sfântă Cruce,
Bucură-te, lumea-ţi cântă;
Şi-ţi cântă cu glas de jale
Pentru-a lui Adam greşale.

Iar Adam dac-a greşit,
Domnul de Rai l-a lipsit:
“-Du-te, Adame, de la Mine,
Cum te-ai lipsit de-al tău bine!”

Dar Adam a prins a plânge
Şi din gură-a prins a zice:
“-Raiule, grădină dulce,
Nu mă-ndur a mă mai duce.

De dulceaţa ta cea dulce,
De mireasma florilor,
De cursul izvoarelor,
De cântarea pasăr’lor!”

Rătăceam printr-o grădină

Rătăceam printr-o grădină
Florile dalbe,
Mă întâlnii cu o albină,
Florile dalbe.

Albina strângea din flori
Ceară pentru sărbători.

Din cear’se făceau făclii
Să le dea Sfintei Mării.

Făcliile se-aprindeau,
Îngerii în Rai râdeau,

Făcliile se stingeau,
Îngerii în Rai plângeau.


Coborât-a, coborât

Coborât-a, coborât
Domnul Sfânt pe-acest pământ
În mijlocul satului,
La casa bogatului.

-Bună seara, om bogat,
Gata-i cina de cinat?
-Gata-i cina de cinat,
E gata, dar nu-i de dat.

Dumnezeu S-a supărat
Şi din casă a plecat,
La marginea satului,
La casa săracului.

-Bună seara, om sărac,
Gata-i cina de cinat?
-Gata-i cina de cinat,
E puţin, dar e de dat.

Dumnezeu S-a aşezat
Şi la masă a cinat,
La marginea satului,
Domnul cu săracii Lui.

Colindiţa

Colindiţa nu-i mai multă
Să trăiască cine-ascultă;
Sus la Ceruri o-nălţăm,
La creştini, jos, o-nchinăm.
O-nchinăm cu veselie,
Şi cu mare bucurie,
C-am ajuns seara de-Ajun a bătrânului Crăciun.
Sus, mai sus, v-am înălţat,
Ce-am ştiut, noi v-am urat,
Rămâi om bun sănătos,
C-ai fost gazda lui Hristos.

Doamne Iisuse Hristoase 

Doamne Iisuse Hristoase
Tu eşti zori prealuminoase.

Tu eşti raza cea curată
Şi lumin’adevărată;

Că mila Ta ,o, prea Bune,
Cine o va putea spune?

Fiind Tu, Împărat mare,
Te-ai lăsat la munci amare

Şi Te-ai dat la chinuire,
De a Ta bunăvoire

Şi Te-ai dat la răstignire,
Ca să ne dai nemurire.

Dumnezeu fiind din fire
Ai luat chip de omenire,

Pentru-a noastră mântuire,
Ca să ne scapi din pieire.

O, Iisuse, nume dulce,
Ne-ai scăpat prin Sfânta Cruce.

Din osânda strămoşească
Şi din gheara diavolească .

Preadorimu-Te Hristoase,
Cu duhurile setoase,

Ca cerbul cum se dogoară
De limpezile izvoară.


Streşină de busuioc

Streşină de busuioc
Râurel de ploaie
Da-v-ar Dumnezeu noroc
Râurel de ploaie
Şi la mulţi ani să trăiţi
Ca florile să-nfloriţi,
Râurel de ploaie.

Streşină de mintă creaţă
Râurel de ploaie
Da-v-ar Dumnezeu viaţă
Râurel de ploaie
Ca stejarul să-nverziţi
Şi ca el să-mbătrâniţi,
Râurel de ploaie.

Gazdele să dea paraua
Şi să umple teşchereaua

La anul şi la mulţi ani!


În vârful a nouă meri

În vârful a nouă meri, Dă-i Domnului Doamne
Arde nouă lumânări, Dă-i Domnului Doamne

Pică nouă picături,
Trei de vin și trei de mir,

Trei de apă limpejoară
Să-i facă de-o băișoară.

Dar în ea cine Se scaldă,
Scaldă Bunul Dumnezeu

Se scaldă de iordănește
Cu apă Se limpezește

Cu Sfânt Mir Se miruiește
Cu vinul Se-mpărtășește.

Doamna profesoară Marieta Fârtat ne-a dăruit şi câteva file minunate din acest repertoriu de colinde, ornate chiar de dânsa:
Dumnezeu să îi răsplătească jertfa şi dragostea cu care ne-a pus la dispoziţie toate aceste materiale!
N.

Un comentariu:

Cristina spunea...

Foarte folositoare resursele. Multumim mult pentru jertfa!