vineri, 30 aprilie 2010

Duminica Samarinencii - foaie de lucru cu text si plansa de colorat

Abia acum am reuşit să îmi pregătesc materialul pentru mâine. Am renunţat la manual de data asta, în primul rând pentru că nu am apucat să trag la xerox pentru copii, în al doilea rând pentru că activităţile adiacente mi se par cam greoaie pentru vârsta lor. Aşa că am realizat foaia de lucru de mai jos. În caz că o preluaţi şi o folosiţi, m-aş bucura să ştiu dacă v-a fost de folos.

Duminica Samarinencii Foaie de Lucru

N.C.

joi, 29 aprilie 2010

Duminica Samarinencii

Textul bibilic: Ioan 4, 5-42

Deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său; şi era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, S-a aşezat lângă fântână şi era ca la al şaselea ceas.
Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis:
- Dă-Mi să beau.
Căci ucenicii Lui se duseseră în cetate, ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă I-a zis:
- Cum Tu, care eşti iudeu, ceri să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarinenii.
Iisus a răspuns şi i-a zis:
- Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie.
Femeia I-a zis:
- Doamne, nici găleată nu ai, şi fântâna e adâncă; de unde, dar, ai apa cea vie? Nu cumva eşti Tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână şi el însuşi a băut din ea şi fiii lui şi turmele lui?
Iisus a răspuns şi i-a zis:
- Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică.
Femeia a zis către El:
- Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot.
Iisus i-a zis:
- Mergi şi cheamă pe bărbatul tău şi vino aici.
Femeia a răspuns şi a zis:
- N-am bărbat.
Iisus i-a zis:
- Bine ai zis că nu ai bărbat. Căci cinci bărbaţi ai avut şi cel pe care îl ai acum nu-ţi este bărbat. Aceasta adevărat ai spus.
Femeia I-a zis:
- Doamne, văd că Tu eşti prooroc. Părinţii noştri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm.
Şi Iisus i-a zis:
- Femeie, crede-Mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veţi închina Tatălui. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul şi acum este, când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.
I-a zis femeia:
- Ştim că va veni Mesia care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate.
Iisus i-a zis:
- Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine.
Dar atunci au sosit ucenicii Lui. Şi se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis: Ce o întrebi, sau: Ce vorbeşti cu ea? Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor:
- Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este Hristosul?
Şi au ieşit din cetate şi veneau către El. Între timp, ucenicii Lui Îl rugau, zicând:
- Învăţătorule, mănâncă.
Iar El le-a zis:
- Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi.
Ziceau deci ucenicii între ei:
- Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?
Iisus le-a zis:
- Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni şi vine secerişul? Iată zic vouă: Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele că sunt albe pentru seceriş. Iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roade spre viaţa veşnică, ca să se bucure împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră. Căci în aceasta se adevereşte cuvântul: Că unul este semănătorul şi altul secerătorul. Eu v-am trimis să seceraţi ceea ce voi n-aţi muncit; alţii au muncit şi voi aţi intrat în munca lor.
Şi mulţi samarineni din cetatea aceea au crezut în El, pentru cuvântul femeii care mărturisea: „Mi-a spus toate câte am făcut.” Deci, după ce au venit la El, samarinenii Îl rugau să rămână la ei. Şi a rămas acolo două zile. Şi cu mult mai mulţi au crezut pentru cuvântul Lui, iar femeii i-au zis:
- Credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii.


Textul din manual:

cu un exerciţiu:
Textul din Biblia istorisită pentru copii:


Planşe de colorat:

Pr. I.T şi N.C.

joi, 22 aprilie 2010

Planşe de colorat cu Sf. GheorgheN.C.

Activitate practică: buzunarul inimă


Este o activitate practică simplă, care se poate folosi:
  • - fie în scopul de a uşura învăţarea versetelor din Scriptură, ca un buzunar în care copiii pot păstra bileţele cu versetele memorate;
  • - fie ca un cadou pentru Buna Vestire – Ziua Mamei Creştine, ca un buzunar în care copiii pun mai multe bileţele pe care scriu de ce o iubesc pe mama. Este un cadou foarte sensibil, care impresionează orice mămică.


Materiale necesare:
  • - un şablon în formă de inimă
  • - două coli de hârtie roşie
  • - foarfece
  • - perforator
  • - o panglică subţire sau un şnur (să încapă pe gaura făcută de perforator)
  • - o cariocă

1. Creaţi mai întâi un şablon (sau mai multe, dacă lucraţi cu grupe cu mai mulţi copii). Puteţi folosi modelul de mai jos:


2. Folosind şablonul, se desenează pe coala roşie inima, apoi se decupează. Dacă copiii sunt mai mari şi au dexteritate, pot decupa ambele foi în acelaşi timp. La una din foi se taie un sfert din partea de sus, ca să arate ca un buzunar.

3. Pe partea tăiată se scrie cu carioca un mesaj, în funcţie de scopul activităţii.
Exemple:
- Dacă realizaţi un buzunar pentru versetele de memorat se poate scrie „Îmi place să învăţ cuvântul lui Dumnezeu”.
- Dacă este vorba despre un cadou pentru ziua mamei: „Te iubesc, mami!”

4. Cu ajutorul perforatorului se fac pe margine găuri, cam la 3 cm distanţă una de alta. Pentru a uşura această etapă, locurile unde trebuie perforat pot fi marcate mai întâi cu un creion.

5. Ca şi când aţi coase, se introduce panglica sau şnurul prin găurile perforate, începând din punctul de sus şi încheind printr-o fundă:

Buzunarul se poate ataşa pe un perete.

Activitate preluată şi tradusă de aici, unde aveţi şi un filmuleţ despre cum se realizează practic.

N.C.

miercuri, 21 aprilie 2010

Rugăciuni la masă

Rugăciune înainte de masă
Copiii mai mici rostesc această rugăciune:
Doamne, Ţie-ţi mulţumim,
Căci Părinte bun fiind,
Bunătăţi ne dăruieşti
Şi din cele sufleteşti
Şi din cele pământeşti. Amin.
Apoi fraţii mai mari sau părinţii spun Tatăl nostru.

Rugăciune după masă
Mai întâi copiii mici:
Doamne, Ţie-Ţi mulţumim,
Că ne-ai dat să ne hrănim
Şi cu daruri sufleteşti
Şi cu roade pământeşti. Amin.

Apoi fraţii mai mari sau părinţii:
Îţi mulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta Împărăţie, ci precum în mijlocul învăţăceilor Tăi ai venit, pace dându-le lor, aşa vino şi la noi şi ne mântuieşte. Amin.

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 12 - ianuarie 2008

Duminica Slăbănogului

Textul biblic (Ioan 5, 1-15):

După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut.
Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis:
- Voieşti să te faci sănătos?
Bolnavul I-a răspuns:
- Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea.
Iisus i-a zis:
- Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă.
Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat:
- Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul.
El le-a răspuns:
- Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă.
Ei l-au întrebat:
- Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă?
Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc.
După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis:
- Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău.
Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos.

Pentru copiii mai mici:

Vindecarea Paraliticului Biblia Pentru Copii

Recapitulare:

1. De ce S-a dus Domnul Hristos la Ierusalim?
2. De câţi ani era bolnav omul paralizat?
3. Ce l-a întrebat Iisus?
4. De ce au fost nemulţumiţi iudeii?
5. Ce i-a spus Domnul Hristos slăbănogului pe care îl vindecase?
De ce crezi că Iisus l-a întrebat pe omul paralizat: Voieşti să te faci sănătos?

Planşe de colorat:
N.C.

vineri, 16 aprilie 2010

Duminica Femeilor MironosiţeDupă Răstignirea Domnului Hristos, Iosif din Arimateea, un prieten al Lui, a cerut voie lui Pilat să ia trupul de pe cruce, pentru a-L înmormânta. Împreună cu Nicodim, L-au înfăşurat pe Domnul într-un giulgiu cu miresme, apoi L-au pus în mormânt, peste care au prăvălit o piatră grea.
Maria Magdalena şi celelalte femei, care Îl urmaseră tot timpul pe Iisus, au stat lângă El şi când era pe cruce, deşi toţi ucenicii, în afară de Ioan, s-au speriat şi au fugit. Ele au rămas până la sfârşit, când au mers să vadă şi unde este îngropat Domnul. Duminică, dis de dimineaţă, au pornit din nou spre mormânt, pentru a aduce mirul pregătit de ele pentru îmbălsămare, aşa cum era obiceiul la evrei.
Pe drum, îngrijorate, ele se întrebau:
- Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului?
Era o piatră foarte mare şi grea, iar ele ştiau că nu erau destul de puternice pentru a o mişca de acolo. Însă când au ajuns, au văzut că piatra fusese dată la o parte, iar un înger le-a spus că Domnul Hristos nu mai este acolo, pentru că a înviat. Foarte bucuroase, femeile au alergat să le spună şi ucenicilor vestea celei mai mari minuni, care ne-a schimbat viaţa tuturor!
Iată cum, pentru dragostea cu care au stat lângă Cruce cu Domnul Hristos şi curajul cu care L-au însoţit tot timpul, ele au primit marea binecuvântare de a fi primele care au aflat vestea cea bună a Învierii, pe care au dus-o mai departe, spunând tuturor: Hristos a înviat!
Pentru exemplul de iubire şi curaj pe care l-au dat femeile pe care le numim mironosiţe (de la cuvântul „mir”), Duminica Mironosiţelor este considerată şi Ziua Femeii Creştine, o zi în care ne rugăm să avem şi noi dragostea şi curajul femeilor mironosiţe.

Activităţi:
1. Coloraţi planşa de mai sus.

2. Duceţi şi voi mai departe vestea Învierii, aşa cum au făcut femeile mironosiţe. Timp de 40 de zile, de la Paşti şi până la Înălţarea Domnului, salutul nostru, al creştinilor, este „Hristos a înviat!”, la care răspundem: „Adevărat a înviat!”

3. Spuneţi “La mulţi ani!” de Ziua Femeii Creştine tuturor femeilor din familie sau cu care vă întâlniţi în această zi!

4. Pregătiţi un mic cadou pentru mama, un bucheţel mic de flori, o planşă de colorat cu flori sau un desen pe care să scrieţi:
Dragă mami,
De Ziua Femeii Creştine îţi doresc
…………………………… (aici completaţi voi)
La mulţi ani!
Cu drag, …………. (numele)

Pagină realizată de Natalia Corlean

Apostolat în Ţara Făgăraşului nr. 39 - aprilie 2010


Alte activităţi:


Natalia