vineri, 21 noiembrie 2014

PPS - Naşterea Domnului

Cu mare bucurie am primit mesajul cateheţilor din Parohia ortodoxă română Sf. Parascheva şi Sf. Genoveva din Paris, care ne mulţumesc pentru resursele postate de-a lungul timpului pe acest site şi ne semnalează şi o serie de roade ale lucrării lor cu copiii din parohie, pe care au reuşit să le pună online, grupate pe Vechiul Testament şi Noul Testament.
În sfârşit, începe să se împlinească scopul acestui blog, şi anume de a împărtăşi experienţe, idei şi materiale, pentru a ne sprijini reciproc şi a ne uşura munca şi eficienţa în minunata lucrare cu copiii.

Tare m-am bucurat de materialele lor! Nişte pps-uri active foarte faine, din care o să preluăm aici separat câte unul, pentru uşurinţa căutării ulterioare.

Mulţumim din suflet, Adriana şi Andrei!

Pentru că ne apropiem, Naşterea Domnului:


joi, 30 octombrie 2014

Îngerul păzitor

Un text frumos al Părintelui Gheorghe Calciu, care poate ajuta în pregătirea unei întâlniri cu copii având ca temă ÎNGERII:


”Când Dumnezeu a creat oştile cereşti – serafimi, heruvimi, tronuri, domnii, puteri, stăpâni, începători, arhangheli şi îngeri, nouă ranguri cereşti, împărţite în trei grupe de câte trei triade – în marea lui milă, El a hotărît ca îngerii să fie cei mai aproape de oameni, să aibă o neîntreruptă legătură cu ei spre călăuzire, ajutorare şi sfinţire.
Printre aceşti îngeri, îngerii păzitori sunt cei mai blânzi, mai apropiaţi şi mai iubitori, pentru că misiunea lor este să aibă grijă de copii câtă vreme aceştia trăiesc pe pământ, până la bătrâneţe şi moarte. Aceşti îngeri sunt plini de iubire şi dulci ca nişte copii, blânzi ca nişte copii, vulnerabili ca nişte copii şi cresc în misiunea lor ca nişte copii, timizi ca nişte copii şi devin în atitudinea lor, tot mai maturi, mai mustrători şi cer mai multe de la copil cu cât acesta creşte şi sporeşte în lucruri bune sau rele. Îngerul îl ceartă pe copilul devenit adult, dar mereu este cu el şi niciodată nu se îndepărtează de el, oricâte lucruri rele ar face.
Aşa cum spune Acatistul Îngerului păzitor, el priveghează neîncetat viaţa fiecăruia dintre noi. Niciodată nu-l părăseşte pe cel care i-a fost încredinţat, atâta vreme cât trăieşte pe pământ, niciodată nu încetează a-l învăţa şi sfătui pe copil, ca şi pe adult, atunci când copilul a crescut, până la sfârşitul vieţii lui. [...]
Îngerul păzitor nu ne părăseşte niciodată, că el rămâne mereu credincios misiunii pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o pentru a mântui sufletul, pentru că el iubeşte sufletul încredinţat grijii sale, se roagă pentru el şi-i şopteşte la ureche numai sfaturi bune; el este conştiinţa noastră bună, care ne duce pe drumul mântuirii, dacă îl ascultăm. El se bucură cu bucurie mare când îl ascultăm şi plânge când ne prefacem surzi la sfaturile sale.
Fiecare fiinţă umană, bună sau rea, îşi are îngerul său păzitor. În clipa în care copilul se naşte, îngerul vine la patul lui, trimis de Dumnezeu, ca să-l înveţe, să-l apere de primejdii, de ispitiri, de influenţele rele ale diavolului şi ale oamnilor răi. Aţi observat că, în clipa în care eşti gata să săvârşeşti un păcat, o voce lăuntrică îţi şopteşte: ”Nu face asta.” Când un pericol necunoscut te pândeşte, acelaşi înger îţi suflă la ureche: ”Nu te duce acolo”, sau ”Fereşte-te de omul acesta” etc.
(...)
Uneori poţi să-ţi vezi îngerul păzitor, nu ca o persoană, ci ca lumină, mai mult spirituală în partea dreaptă a capului tău, ceva deosebit faţă de lumina soarelui sau a unei lămpi. Este o lumină dulce care vine de sus şi-ţi pune în suflet o bucurie neînţeleasă. Atunci să înţelegi că îngerul tău păzitor este acolo, că încearcă să-ţi comunice ceva bun. Spune o rugăciune, curăţeşte-ţi inima şi mintea, amineşte-ţi că ai un prieten, cel mai credincios şi care nu te va părăsi niciodată, nici măcar în momentele tale de păcătuire. Adu-ţi aminte şi că un mesager al cerului te vizitează şi cântă-i: ”Vestesc cu glas mare, grija ta neîncetată pentru mine păcătosul, îngerul meu păzitor; căci, prin necazurile şi ispitirile care tulbură pacea sufletului meu în această lume frământată, tu te arăţi a fi grabnic ajutător şi mângâietor al meu.” (Condacul 6 din Acatistul Îngerului Păzitor)” Pr. Gheorghe Calciu
http://www.rostonline.org/rost/nov-dec2004/ingerul.shtml

Şi o serie de imagini care pot transmite şi prin vizual relaţia cu îngerul păzitor: 
 


 
 

 

luni, 2 iunie 2014

Rusalii: fereastră cu vitralii de hârtieMateriale necesare pentru fiecare copil:
- 1 foaie cu rama ferestrei
- 1 porumbel
- resturi de hârtie de diferite culori
- foarfecă, lipici

Paşi de urmat:
1.      Materiale de imprimat:2.      Resturile de hârtie colorată se rup bucăţele (nu foarte mărunt)
3.      Se colorează fondul ferestrei cu albastru, apoi se lipesc bucăţele de hârtie colorată, după imaginaţia copiilor – cu grijă să nu fie bucăţi de aceeaşi culoare una lângă alta şi evitând centrul, unde urmează să fie lipit porumbelul.
4.      Se lipeşte porumbelul în centrul ferestrei.
5.       Se scriu pe porumbel darurile Duhului Sfânt, dând copiilor explicaţiile de rigoare.
Idei: Noi am folosit tablourile copiilor pentru a împodobi biserica de Rusalii.

vineri, 16 mai 2014

Joc: Numele animalelorVârsta jucătorilor: 3-5 ani
Text biblic: „Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice.” 


Explicarea jocului:
Textul biblic. Ne imaginăm că suntem şi noi la început, când Adam trebuia să pună nume tuturor animalelor.
Personaje: 1. Adam (la început să fie animatorul, apoi poate fi pus un copil);
2. cineva care trebuie să ghicească
3. animalele

Cel care trebuie să ghicească se întoarce cu spatele şi îşi astupă urechile. Adam le spune în şoaptă celorlalţi copil un nume de animal sau pasăre, apoi îl atinge pe umăr pe cel întors cu spatele. Toţi copiii spun în cor:
Un, doi, trei,
Ce animal suntem, ghici-vei? (repetaţi de câteva ori înainte)
Apoi încep să imite animalul respectiv.
Copilul trebuie să ghicească despre ce animal este vorba.
Se schimbă rolurile, astfel încât fiecare copil să ajungă să ghicească despre ce animal este vorba.

(Adaptare după „Marea carte a jocurilor” – un volum excelent, cu 220 de jocuri pentru copii, repartizate pe trei grupe de vârstă.)


vineri, 7 martie 2014

Vechiul Testament - Cartea Judecători: planşe de coloratDupă moartea lui Iosua şi a generaţiei care văzuse toate minunile făcute de Dumnezeu cu poporul Israel, evreii şi-au întors faţa de la Dumnezeu, căzând din nou în idolatrie. Ieşind astfel de sub binecuvântarea Domnului, au căzut în mâna neamurilor păgâne, care îi jefuiau şi le făceau mult rău.
Pentru a-i salva, tot Dumnezeu le trimite “judecători” – eliberatori militari şi conducători ghidaţi de El. „Atunci le-a ridicat Domnul judecători care i-au izbăvit din mâinile jefuitorilor lor.” (Judecători 2, 16)
Sunt cunoscuţi 14 astfel de judecători, dintre care cei mai importanţi sunt Ghedeon, Samson, Eli şi Samuel.

Ghedeon:
 


http://gonnafly.squidoo.com/bible-coloring-pages-OT  Samson:
http://gonnafly.squidoo.com/bible-coloring-pages-OTEli şi Samuel: 
Rugăciunea Anei
Regele Saul nu ascultă de Dumnezeu, Care îl sfătuieşte prin Samuel

http://gonnafly.squidoo.com/bible-coloring-pages-OT
Samuel îl unge rege pe David