luni, 25 iunie 2018

Roadele Duhului Sfânt - cu planse de colorat


Sfântul Pavel enumeră zece daruri ale Duhului Sfânt: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia.

Seria „Roadele Duhului Sfânt”, în curs de apariție la Editura Agaton  dezvoltă fiecare dintre aceste daruri separat, exemplificându-le mai întâi prin episoade sau învățături biblice, iar mai apoi prin pilde și povestiri selectate cu grijă din Pateric, Viețile sfinților și dintre multe alte istorioare din vechime sau contemporane.

Textul este ilustrat cu planșe de colorat pentru copii: fiecărei pagini de text îi corespunde o ilustrație reprezentativă.


Volumul 4: CREDINȚA

Credința este cea mai mare comoară pe care o poate avea omul pe pământ. Minunatele ei taine sunt aduse progresiv în fața micilor cititori: Dumnezeu este creatorul lumii și al omului, Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.

Episoade evanghelice grăitoare despre minunile Domnului Hristos și alte întâmplări uimitoare din viața unor oameni credincioși din vechime sau contemporani îi ajută pe copii să conștientizeze cât de frumoasă este viața în credință.

Puteți răsfoi și comanda aici. Volumul 5: FACEREA DE BINE

Domnul Hristos este exemplul cel mai strălucit al iubirii care se dăruiește prin intermediul faptelor bune. El este un model pe care și noi suntem chemați să-l urmăm. În paginile volumului se succed și se întrec în frumusețe numeroase pilde de generozitate, pe care dragostea de Dumnezeu le rodește în sufletul protagoniștilor.

Puteți răsfoi și comanda aici.
Volumul 9: BUCURIA

Evenimentul central al primei părți este Învierea Domnului, în jurul căreia se țese toată pleiada de trăiri din acele zile unice în istorie.

Partea a doua este dedicată Părintelui Teofil Părăian, un exemplu extraordianar de pilduitor pentru copii prin optimism, perseverență, dragoste de carte, credință neclintită și dorință de angajare în slujba binelui. Bucuria curată este firul roșu care străbate întreaga existență a Părintelui Teofil.

Puteți răsfoi și comanda aici.
Volumul 10: DRAGOSTEA

Domnul Hristos, unic în istoria lumii, este figura centrală a narațiunii din prima parte. Dragostea Sa reiese din faptele și minunile Sale. Istorioarele prezentate în partea a doua exemplifică rodul iubirii de Dumnezeu în viața celor credincioși.

Puteți răsfoi și comanda aici.Niciun comentariu: